Return to item info

Nieuwe kaart van het eiland Walcheren : zynde het vermakelykste gedeelte van het graafschap van Zeeland zeer naauwkeurig afgedeelt in de jurisdictien der steeden en districten der dorpen en heerlykheden.

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-350087
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-350087
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching