Terug naar item info

Vertoning van de merkwaardige zons-verduistering ofte groote zon-eclips, die wezen zal den 13 mey 1733 hoe deselve zig boven de stad Amsterdam en andere omleggende steden zal vertonen, alles op een nieuwe en uytvoerige wyse uytgewerkt na de beroemde astronomise tafels van de hr. De la Hire nevens eene nette aanwysing op deze wereld kaart waer en hoe verre deze verduystering zal konnen gezien worden

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-356869
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-356869
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching