Return to item info

Het recht gebruyck van des Heeren H. Avontmael, soo voor als na de bedieninge : bestaende in meditatien, gebeden en danckseggingen door C. Drelincourt, P. du Moulin ... : item De klacht van een swaermoedige ziel ... door S. Simonides, als mede hoe nootsakelijck het H. Avontmael is, neffens de belijdenisse des geloofs ... noch is hier bygevoegt De reyse na Beth-El, of het Huys Godts ... [door Jean de Focquenbergues]

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-36219
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-36219
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching