Return to item info

De psalmen des propheeten Davids, in 't Hebreeuz genaamd het lof-bouk : bij den propheet verdeeld in vijf bouken : nu naar den oorspronkelicken text van woorde te woorde vertaald, ende in Nederduijtzen rijme gesteld op de gewoonelicke wijsen, gelijk men die in de gereformeerde kerken singt : hier sijn bij gevougd de gewoonelicke lofsangen, mitsgaders noch de CLI psalm, die gevonden word inde Griekze Bijbels

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-36513
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-36513
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching