Return to item info

Gezangh der zeeden : zijnde het derde deel van Bellerophon, of lust tot wijsheyt, waer in verscheyde stichtelijcke liedekens en dichten, tot verbeteringe van dese bedorvene eeuwe, als mede veele Schriftuerlijcke, historiale en zeede-lijcke stoffen, soo uyt de H. Schrift, philosophen als uyt de oude stichtelijcke poeten, tot bestraffinge van der menschen gebreken, leerlijck werden vertoont en voorgedragen en met veele aenmerckelijke spreuken der ouden op de gezangen gepast

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-37455
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-37455
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching