Terug naar item info

Bellerophon of lust tot wysheyt : door sinne-beelden leerlijck vertoont : waer by gevoegt zijn De vrolijcke stemmen of stichtige en vermaeckelijcke liedekens en dichten, genomen uyt de geoorloofde vrolickheyd, tot opweckinge der goede zeken [sic] : waer by noch konnen gebonden werden, het tweede deel Urania of hemel-sang, als mede het derde deel, Gesang der zeden, van den selfden autheur

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-40145
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-40145
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching