Terug naar item info

Aurora en Vesper, Dat is Het Lumieren des Daags, den Dageraat, of het begin der Morgen Schemering Den Opgang, en Ondergang der Zonne, met het eynde der Avond Schemering, in Uuren en Minuten, Mitsgaders Den Azimuth, of streek van Zons Op- en Ondergang bezuyden en benoorden, het Oost en het West, in tiende deelen van Graaden : op yder Dag van 't Jaar. Voor de Rhynlands Huysen . Te Spaarndam en Halfwegen. Welke Tafelen, insgelyks konnen dienen voor de steden Haarlem en Amsterdam. En alle andere plaatsen, die ontrent op deselve Latitudo werden gevonden. Naaukeurig (in 't Jaar 1735.)

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-422332
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-422332
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching