Return to item info

Bekentenisse of Belijdenisse des gheloofs : Int ghemeyn, ende eendrachteliken van den gheloouigen, die in de Nederlanden over al verstroyt zijn, ende na de suyuerheyt des heylighen Euangeliums ons Heeren Jesu Christi begheeren te leuen. Met eenen Sendbrief, aen de Konincklicke Maiesteyt, ende een Vermanighe tot de Ouerheydt.

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-425965
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-425965
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching