Return to item info

Corte Belijdinghe des Gheloofs, der gheenre die ouer al in Nederlant, ende besonder in dese Stadt N. de waerachtighe Leere des Euangeliums aenhanghen, Ende nv ter tijdt van den ghenen diemen Gheestelijck noemt (die de Waerheyt haten, eñ[de] geerne souden verduysterē[n]) tonrecht voor Ketters ende Oproermakers worden gelastert ende veruolcht, Tot waerschouwinghe der Ouericheyt, onderwijs der onwetender, ende bescherminghe der oprechter Christelicker Leere.

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-425990
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-425990
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching