Return to item info

De Bewijsinghe vande onschult van mijn Heere Philips, Baenreheere va[n] Montmorency, Graue van Hoorne, Vrijheere van Weert [et]c., Admirael ende Capitein Generael van der Zee vanden Nederlande, Riddere vander Oorden vande[n] gulden vliese [et]c. : Tegens de bedreigelicke vanginge, onbehoorlicke aenhoudinghe, onrechtueerdige rechtuoorderinge, valsche betichtinghe, ongoddelicke vonnissen ende tyrannische executie te grooten ongelijcke, dadelijcken aen zijnen persoon ghedaen.

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-428351
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-428351
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching