Return to item info

Bouwkonstige wercken, begrepen in 8 boeken : waar van het derde en seste boek voortkomen met hare beschrijvinge en platen, als zijnde de voornaamste de bouwkonst rakende : aangaande de andere boeken, daar van vertoonen wy alleenigh hare platen ...

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-42986
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-42986
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching