Return to item info

Aan zyne Allerdoorlugtigste Hoogheid, den Heere Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau ... werd deze Caart van d'Indische Zee van Cabo de Goede Hoop tot Canton eerbiedig opgedragen door zyne Allerdoorlugtigste Hoogheids onderdanige dienaar Joannes van Keulen

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-433061
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-433061
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching