Return to item info

Voorbeelden van anticque schoorsteenen, cabinetten, geridons, tafels en spiegels, benevens voorgevels van Italiaansche kerkgebouwen, enz. door voorname bouwmeesters, of vervolg op S. Bosboom

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-44590
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-44590
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching