Return to item info

Copye uut Delft vant claghelijck feyt te Delft gheschiet hoe door belooften vanden prince van Parma eenen met naemen Balthasar Serack eenen Bourgonion hemmverstout heeft ons te beroven van onsen beschermer den edelen prince van Orangien den X. Julii 1584 gheschiet : met eens deels den ghevanghen sijn confessie

About IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-8937
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-8937
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Page: 1

Version 3 can be requested by using "Content Negotiation" as described in IIIF API Version Switching