Terug naar item info

Cort verhael vande rechte oorsaecken en de redenen, die de Generale Staten der Nederlanden ghedwonghen hebben, hen te versiene tot hunder beschermenisse, teghen den heere Don Jehan van Oostenrijck

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-9116
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-9116
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching