Terug naar item info

Articulen, ende conditien vanden tractate, aengegaen ende gesloten tusschen de Hoocht. vanden Prince van Parma Plaisance ... ter eenre, ende de stadt van Antwerpen ter andere sijden: den XVII. Augusti, MDLXXXV

Over IIIF

Presentation manifest version 2 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v2/1874-9183
Show presentation manifest version 2


Presentation manifest version 3 : https://objects.library.uu.nl/manifest/iiif/v3/1874-9183
Show presentation manifest version 3

Image manifest version 2 :
https://objects.library.uu.nl/fcgi-bin/iipsrv.fcgi?IIIF=/manifestation/viewer/info.json
Show image manifest version 2 - Pagina: 1

Versie 3 kan via "Content Negotiation" opgevraagd worden. Zie IIIF API Version Switching