Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitlePlaccaet ende ordonnantie vande Hooghe ende Moghende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, waer naer de ingesetenen vande selve landen, varende naer westen, door de strate, ofte engte van Gibraltar, om te negotieren op levante, ende op de rijcken vanden grooten heere tot Constantinopole, ofte mede binnen de voorsz strate, op Franckrijck, en Italien, hen sullen hebben te reguleren.Translate
TypePamphletTranslate
ImprintIn 's Graven-Haghe : By de Weduwe en erfghenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw,Translate
Year1623.Translate
Size.. cm. Translate
NoteongepagineerdTranslate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberWttewaall 1622-25 dl 202Translate