Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleConcept waer naer den doorluchtighen hoochgheboren furst Mauritius van Nassouwen, prince van Orangien ... als gouverneur ende stadthouder vande stadt, steden ende lande van Utrecht, op den xxiiij. Julij 1618, neffens die gecommiteerdens vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael ... ghestelt heeft, een vroetschappe van veertich personen, die welcke haer daer naer int verkiesen vande burgemeesters, schepenen ende raden ofte vroetschappen, voortsaen sullen hebben te reguleren.Translate
TypePamphletTranslate
Imprint[S.l.] : [s.n.],Translate
Year[1621]Translate
Size21 cm. Translate
Noteongepagineerd jaar van uitg. op titelbl. abusievelijke 1627Translate
AnnotationJaar van uitg. op titelbl. abusievelijk: 1627. Van Someren 618 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberWttewaall 1618 dl 141; Wttewaall 1627-35 dl 228Translate