Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionBodemkaart van de provincie Groningen, G. Acker Stratingh, 1837Translate
TitleKaart van de provincie Groningen met aanduiding van de grondgesteldheid en den waterstaat en vele, voor de geschiedenis van haren bodem belangrijke bijzonderheden : opgemaakt naar de bestaande kaarten en volgens nadere opnemingen en inlichtingen met behulp der Commissie van onderwijs aldaar, van de gemeentebesturen en van andere deskundigen Translate
TypeMapTranslate
ImprintGroningen : Kunstplaatdrukkerij van der Wed. Koning en Brugman,Translate
Year1837.Translate
Techniquekopergrav., gekleurd Translate
Size69 x 94 cm Translate
NoteBij de kaart behoort een 'Beschrijving van de kaart van de provincie Groningen [...]', die is uitgegeven te Groningen bij W. van Boekeren in 1839.Translate
AnnotationMet inzet linksboven: Rottumeroog. Fockema Andreae en Van 't Hoff (Geschiedenis der kartografie van Nederland) 98 Also available in online version. Translate
CommentOp deze kaart wordt de verspreiding van de grondsoorten aangegeven. De kleuren zijn met de hand aan de kaart toegevoegd, en het bijzondere is dat ze geleidelijk in elkaar overgaan, in plaats van bij een contour van de ene bodemsoort direct in een andere over te gaan. Dat is ook meer in overeenstemming met de werkelijkheid. De terminologie lijkt deels ingegeven door de eisen van de wetenschappelijke landbouw (waar er van Diluvium en Alluvium wordt gesproken). Verder lijkt de inhoud aangepast aan de eisen van de waterstaat (de commissie van onderwijs uit de titelopgave heeft door tussenkomst van schoolopzieners door schoolonderwijzers ten plattelande een aantal stelselmatige waterpassingen laten verrichten) en aan die van de historische geografie doordat bedijkingsjaartallen, oude waterlopen en waterkeringen opgenomen zijn. De gegevens over de grondsoorten werden door Acker Stratingh verzameld aan de hand van een enquĂȘte die hij aan alle schoolmeesters in de provincie stuurde; in de toelichting werd zelfs gesuggereerd hoe men de bodemmonsters door ze te proeven kon determineren. De resultaten van de waterpassing zijn aangegeven door middel van getallen, die men vooral op het Hogeland aantreft; daarbij is bovendien aangeduid of de gemeten punten hoger of lager liggen dan hun omgeving.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *Ackersdijck* 63Translate