Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionTwee bladen van de 'Rivierkaart van Nederland', Ministerie van Binnenlandsche Zaken en Ministerie van Oorlog, 1846 en 1860Translate
TitleKaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde, in drie bladen Translate
TypeMapTranslate
Imprint['s-Gravenhage] : Ministerie van Oorlog, Topographisch Bureau,Translate
Year[ca. 1860]Translate
Techniquelithogr., in kleur. Translate
Sizeelk bl. 52 x 82 cm Translate
NoteTweede blad van de 'Kaart van de rivier de Hollandsche IJssel van Gouda tot IJsselmonde', in drie bladen en zesde blad van de 'Kaart van de rivier de IJssel van Westervoort tot Kampen, in twintig bladen benevens twee supplementaire bladen; [...] op last van zijne excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken'. Het blad van de Hollandse IJssel is vervaardigd onder leiding van L.J.A. van der Kun, E. Olivier Dz. en J. Leijds; het blad van de IJssel is vervaardigd onder leiding van L.J.A. van der Kun en R. Musquetier.Translate
AnnotationLegenda. Op bl. 1: Schets van de verdeeling der bladen. Bl. no. 1: Gouda. De oevermetingen zijn gedaan in het jaar 1859. De peilingen in het jaar 1860; bl. no. 2: Nieuwerkerk. De oevermetingen zijn gedaan in het jaar 1859, de peilingen in het jaar 1860; bl. no 3: Ouderkerk. De oevermetingen zijn gedaan in het jaar 1858, de peilingen in het jaar 1860. C. Koeman. Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland 1750-1850, p. 80; Netscher. Répertoire des cartes du Royaume des Pays Bas ... IV, p. 62; M.F. Boode. 150 Jaar rivierkaarten van Nederland Translate
CommentHoewel hij thans ook vooral de functie heeft van werkkaart ter verbetering van een verkeersweg voor de scheepvaart, was de reden van de productie van de ‘Rivierkaartserie van Nederland’ een andere: de frequente overstromingen. Om die tegen te gaan werd vanaf 1829 op grote schalen (1:5.000, 1:10.000) de loop van de grote rivieren gekarteerd. Voor de eerste editie, naar zijn voornaamste bewerker de ‘Goudriaankaart’ genoemd, kwamen alle metingen en berekeningen in 1855 gereed; de laatste kaarten van deze serie verschenen in 1866. De inhoud van de kaart bestond uit de begrenzing van de oevers-, zand- en slikplaten (bij de zogenaamde ‘Middelbare Rivierstand’) en rivierwerken (zoals kribben); om de kilometer staan er kilometerraailijnen dwars op de rivier, op de kaart aangegeven met symbolen voor de stenen kilometerpalen (op de bijbehorende transparanten werden de dwarsdoorsnedes door het rivierbed langs die raailijnen aangegeven); verder staan er de locatie van tonnen, bol- of stroombakens en van merktekens die de stroomrichting en de stroomdraad aangeven; en verder staan de bebouwing en het grondgebruik natuurlijk de dijken in een brede strook ten weerszijden van de rivier afgebeeld. Er staan geen dieptelijnen op deze eerste editie van de kaart; de diepte-informatie was opgenomen op bovengenoemde transparanten, met de peilraaien, diepten en stroomrichting. De eerste 70 bladen van de eerste editie van de rivierkaart (afmetingen 50 x 80 cm) werden gedrukt door de steendrukkerij van de Militaire Verkenningen in Leiden, onder leiding van generaal-majoor Van Gorkum; na 1841 ging deze drukkerij over naar het Topographisch Bureau in Den Haag. In het Koninklijk Besluit van 10 juli 1829, waarin het besluit wordt bekendgemaakt dat er ‘behoorlijke’kaarten zouden worden vervaardigd van de grote rivieren in het rijk, wordt gesteld dat de kartering betaald zal worden uit de inkomsten uit de ‘Rhijnvaart’. De kaart werd geproduceerd onder leiding van de hoofdingenieur B.H. Goudriaan. Het zijn de eerste kaarten van het Koninkrijk in de bonneprojectie. De kaart werd uitgebracht in zes series: Serie I bevatte Rijn, Waal en Merwede, Serie II Nederrijn, Lek en Nieuwe Maas, Serie III de Gelderse IJssel, serie IV de Boven-Maas, serie V de Oude- en Nieuwe Merwede en Hollands Diep en serie VI de Hollandse IJssel. De kaarten van serie VI (geproduceerd 1859-1860) werden in kleur gedrukt. Het zijn de eerste bladen van een officiële kaartserie waarop met kleurendruk werd geëxperimenteerd door C.F. Eckstein, hoofd van de drukkerij en later directeur van het Topographisch Bureau. De kaart werd gedrukt in negen vlakke tinten; later werd dat te duur en werd de kaart in zwart-wit, en tenslotte zelfs in lichtdruk gedistribueerd. De informatie uit de rivierkaart wordt thans via een digitaal informatiesysteem verspreid. Hier opgenomen zijn voorbeelden van blad 1 (Schenkenschans/Lobith) van de serie I, Rijn, Waal en Merwede, blad 6 (Zutphen) van serie III, de Gelderse IJssel, en blad 2 (Nieuwerkerk)van serie VI, de Hollandse IJssel . De laatste kent dus een weergave in kleur, waarop met name het grondgebruik veel beter uitkomt.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *VIII*.B.b.94 (blad Hollandse IJssel) en *VIII*.B.bTranslate