Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionKadastrale verzamelkaart van Hoogland, Kadaster, ca. 1850Translate
TitleKaart van de gemeente Hoogland gelegen in de provincie Utrecht volgens de perceelsgewijze plans voor het Kadaster van die gemeente opgemaakt in den jare 1823 Translate
TypeMapTranslate
Imprint[Hoogland] : [Kadaster],Translate
Year[ca. 1850]Translate
Techniquems., in kleur. Translate
Size61 x 92 cm. Translate
AnnotationMet schaalstok. Translate
CommentIn het Koninkrijk der Nederlanden werd in 1816 begonnen met de kadastrale kartering, naar Frans model. Dat behelste een systematische opname, weergave en administratie van het grondeigendom, aanvankelijk vooral ten behoeve van het innen van grondbelasting, maar later ook ten behoeve van het vergroten van de rechtszekerheid inzake de eigendomsrechten op de grond. De kartering had gemeentegewijs plaats; elke gemeente werd opgedeeld in een aantal secties die afhankelijk van de aard van het gebied (stedelijk/landelijk/woeste grond) op een schaal 1:1.250, 2.500 of 5.000 werden gekarteerd. Het overzicht met de indeling van de gemeente in secties noemt men een kadastrale verzamelkaart. Sectie E uit deze verzamelkaart (midden links) is elders afgebeeld in deze collectie gedigitaliseerde thematische kaarten.Translate
LocationUtrechts Archief, Verzameling minuutplans 28 (verzamelplan)Translate