Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel van de beschrijvingKaart van de bevolkingsdichtheid in Nederland, CBS, 1962Vertaal
TitelBevolkingsdichtheid in Nederland : aantal inwoners per km² land Vertaal
ParalleltitelPopulation density in the Netherlands : number of inhabitants per square km of land / The Netherlands Central Bureau of StatisticsVertaal
MateriaalsoortMapVertaal
ImpressumDen Haag : Centraal Bureau voor de Statisiek,Vertaal
Jaar[1962]Vertaal
Techniekoffset, in kleur. Vertaal
Afmetingen88 x 71 cm. Vertaal
AnnotatieGebaseerd op de 13e algemene volkstelling, 31 mei 1960. Vertaal
CommentaarIn dezelfde serie kaarten uitgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als de bevolkingsspreidingskaart – elders in deze collectie gedigitaliseerde thematische kaarten en op basis van de gegevens van de Volkstelling van 1960 – valt deze bevolkingsdichtheidkaart. In dit overzicht van thematische kaarten van de bevolkingsdichtheid is dit de laatste en de beste, omdat hij zowel overzicht als detail biedt en ook het (woon)landschap karakteriseert. Vergelijk deze kaart met enkele andere gedigitaliseerde kaarten van Kuyper in deze collectie thematische kaarten, zoals de bevolkingsdichtheidkaart per kanton (combinatie van gemeenten) in 1860 uit de 'Natuur- en staatshuishoudkundige atlas van Nederland' (1863), de kaart van de bevolkingsdichtheid in 1889 met een poging spreiding en dichtheid op één kaart te combineren (1892), de kaart van de bevolkingsgroei en- afname voor de periode 1860-1880 waar op de inzetkaart de bevolkingsdichtheid als isolijnenkaart is voorgesteld (1885) en de kaart van de bevolkingsdichtheid, waarop Kuyper voor de Volkstelling van 1890 de dasymetrische methode gebruikte (1898). De kaart van het CBS karakteriseert het (woon)landschap, doordat de kernen van meer dan 2.000 inwoners uit de gemeenten gelicht zijn en voor die dichtbewoonde gebieden is apart de bevolkingsdichtheid vastgesteld. De bruine tinten geven de dichtheid van die kernen aan, variërend van 500 tot 4.000 en meer per vierkante kilometer, de groene tinten geven voor de gebieden buiten de bevolkingsconcentraties de dichtheden variërend van minder dan 50 tot 500 inwoners per vierkante kilometer. De kaart benadert ook de dasymetrische methode, omdat behalve de bevolkingsconcentraties ook andere voor de dichtheid belangrijke grenzen van telgebieden binnen gemeenten zijn weergegeven: in de gemeente Apeldoorn bijvoorbeeld is het gebied van bossen en woeste gronden gescheiden van het oostelijker gelegen agrarisch gebied en qua dichtheid apart gekarakteriseerd. In combinatie met de kaart van de spreiding van de bevolking geeft deze kaart exact inzicht in de verdeling van de bevolking over het land; ze waren ook als paar bedoeld.Vertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKaart *VII*.B.a.93Vertaal