Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
Title of descriptionEen blad van de historische kaart van Holland, Zeeland en West-Friesland in 1300 uit de 'Geschiedkundige atlas van Nederland', Anton Albert Beekman, 1913-1938Translate
TitleGeschiedkundige atlas van Nederland. [Dl. 1-3. Kaarten] Translate
TypeBookTranslate
Imprint's-Gravenhage : Nijhoff,Translate
Year1913.Translate
Techniquekrt. Translate
Size55 cm. Translate
NoteKaart 5Translate
AnnotationI. -1561. 1. Oudheidkundige kaart van Nederland. 2-3. De Romeinsche tijd en de Frankische tijd. 4. De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland. 5. Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. 6. De marken van Drente, Groningen, Overijsel en Gelderland. 7. De Bourgondische tijd. 8. De zeventien provinciën in 1555. 9-9a. De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart. II. 1648-1853. 10. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648. 13. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18de eeuw. 14. De Republiek in 1795. 15. De Fransche tijd (1795-1815). 16-17. De rechterlijke indeelingen na 1795. 18. Het Koninkrijk der Nederlanden op 1 Juli 1817. III. 19. De koloniën. Translate
CommentAls geen ander heeft ook Anton Albert Beekman (1854-1947) zich beziggehouden met de gedetailleerde reconstructie van West-Nederland in de Middeleeuwen, op basis van oude kaarten en andere bronnen. Van 1909 tot 1938 (publicatie begon pas in 1913) was hij zowel de redacteur en de kartograaf van alle 185 kaartbladen van de ‘Geschiedkundige Atlas van Nederland’, waaraan een heel team van geleerden onder wie de historicus P.J.Blok meewerkte. Wat dat betreft was het, qua opzet, een voorloper van de nationale atlas (zie elders in deze collectie gedigitaliseerde kaarten). De reconstructie, die hier wordt afgebeeld, is die van Holland, Zeeland en West-Friesland in 1300, met een globale grondsoortenindeling (pas door de uitgifte van de ‘Bodemkaart 1:50.000’ na 1960 zouden de resultaten van deze reconstructies in detail worden bijgesteld) en een overzicht van de op dat moment in bronnen genoemde steden, dorpen en dijken. Dit kaartfragment laat de Groote Waard zien, een gebied dat tijdens de Allerheiligenvloed van 1421 overstroomde en waarvan alleen het Eiland van Dordrecht behouden bleef. Dankzij de bronnenstudie der historici is de kaart goed gedocumenteerd en is als zodanig een voorbeeld van nauwgezette reconstructie, in tegenstelling tot de meer globale eerdere pogingen. Vergelijk deze kaart met de historische kaarten van de Nederlanden door Pieter van den Keere (1617), door Menso Alting (1697) en door Arend Fokke Simonsz. (circa 1785), die eveneens in deze collectie van gedigitaliseerde thematische kaarten zijn opgenomen.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKaart *VII*.B.a.15Translate