Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleEisagogē sive introductio ad annales sequentes Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintColoniae,Translate
Year[ca. 1600-1616]Translate
Techniqueill. Translate
Size320 x 210 mm Translate
Notekroniek van de gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven en in zijn tijd autograaf, grotendeels geschreven tijdens zijn verblijf te Keulen (Dl. 1, fol. 24v: hoc tempore quo haec scribo, anno Domini 1615) in P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum, Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae I o.d.t.: Annales sive historiae de, tumultibus Belgicis annis 1566-1615 verlucht met gravures o.m. afkomstig uit: Lodovico Giucciardini, Beschryvinghe van alle de Neder-landen ...; Franz und Abraham Hogenberg, Geschichtsblätter. pag. 7 / 7a = tussenvoegsel / alleen tussenvoegsel, p. 586 met vastgespeld briefje, 586a = briefje voorkant, 586b = briefje achterkant pag. 671=blancoTranslate
AnnotationIllustrations: diepdruk / intaglio printing. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 775. Losse katernen, dl. 1 met perkamenten omslag. R. Lindeman, Y. Scherf & R.M. Dekker (samenst.), Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een chronologische lijst. Rotterdam 1993. p. 21 nr. 15.B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand. Leeuwarden 1981 (tweede druk met aanvullingen door B.A. Vermaseren eerste druk Maastricht 1941). p. 69-91, 286. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHs 6 C 2 dl 1 (Hs. 775)Translate