Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleJournael gehouden op 's Landts-schip de Spiegel, van 't gene gepasseert en verricht is op de vloot van haer Ho. Mo. de Heeren Staten Gen. der Vereen. Nederlanden, soo in de Middellandtsche zee, als op de kusten van Africa en America, onder 't beleydt van Mich. de Ruyter als admirael, en Jan Corn. van Meppelen als vice-adm. in de jare 1664 en 1665.Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsterdam : By Jacob Venckel,Translate
Year1665.Translate
Technique3 ill. op 1 blad voor de titelpagina. Translate
Sizein-4. Translate
AnnotationLinschoten 62, p. 342-243 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. Translate
CommentStuyvesant P.25-p.74 als p.33-p.82 (p.67 als 76)Translate
CommentStuyvesant P.25-p.74 as p.33-p.82 (p.67 as 76)Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: T qu 230 (Rariora) dl 11Translate