Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleCatalogus van de belangrijke verzameling boeken, handschriften, autografen en diverse voorwerpen, verzameld door den weled. gestr. heer S. Gille Heringa,... bevattende eene zeer groote verzameling boeken over Nederlandsche letterkunde, een groot aantal pamfletten over Ned. geschiedenis, een uitmuntende verzameling psalmberijmingen, enz. enz. : de verkooping zal plaats hebben ... op Maandag, 8 december 1873 ... door en ten huize van J.L. Beijers, Boekhandelaar ..Translate
TypeBookTranslate
ImprintUtrecht : J.L. BeijersTranslate
Year1873.Translate
Size21 cm. Translate
AnnotationBoek wordt verfilmd Metamorfoze UBU. Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: C oct 1042Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate