Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleInstructie ende onderwijs in materie van rechte, om verstandt te hebben vander practijcke inden ghescreven rechten, naer stijle der Camere vanden Rade in Vlaenderen ende naer de costuymen van dien lande.Translate
TypeBookTranslate
ImprintGheprint Thantwerpen : by Hans de Laet,Translate
Year1557.Translate
Techniqueill. Translate
Size15 cm. Translate
AnnotationTitel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate