Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleWis-konstige musyka: vertoonende de oorsaecke van 't geluyt, de redens der zanghtoonen telkonstigh uytgereeckent, ende het maken en stellen der speeltuygen. Als mede van der ouden musijck, en verscheyden gevoelens der selfder, zijnde alles seer gedienstigh en vermakelick voor musikanten, organisten, of andere instrument-speelders. Translate
TypeBookTranslate
Imprintt'Amsteldam : by Gerrit van Goedesbergen#boeckverkooper op 't Water, in de Delfsche Bybel#,Translate
Year1659.Translate
Sizein-8. Translate
AnnotationOnderdeel van: Mathematische calculatie, 1659. Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberLBMUZ: RAR EO NIEROP 1Translate