Opties

Weergave Zoom

Fulltext
 Document als PDF
Extra informatie >Volledige titelbeschrijving
>Bibliotheekcatalogus
>Document in Worldcat

Overig >Alle gedigitaliseerde titels
>Recent gedigitaliseerd
>Ik doe een gok
>Contact
Loading ...
- Item info -
Titel[Choro-Mineralogische en algemeene Hydrographische kaart van een gedeelte der Zuidelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden] Vertaal
MateriaalsoortMapVertaal
Impressum['s-Gravenhage] : Directie der Militaire Verkenningen,Vertaal
Jaar1833-1840.Vertaal
Afmetingen52 x 62 cm + Vertaal
AnnotatieBapaume (als inzetkaart, 10 x 17 cm, in de kaart van het triangulatienet, schaal [ca. 1:515.000], welke is getiteld: Algemeene kaart der fundamenteele of hoofddriehoeken getrokken over de Zuidelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden, tevens aanwijzende de verdeeling der bladen van de voor de Militaire als Civile dienst ingerigte Choro-Mineralogische en algemeene Hydrographische kaart van een gedeelte dezer genoemde provincien op de schaal van 1 el voor 200 000 ellen. Vertaal
CommentaarBij Koninklijk Besluit van 20 Maart 1825 werd opdracht gegeven tot de vervaardiging van een mineralogische kaart van het gebied ten zuiden van Gent en ten oosten van Kortrijk op een schaal 1:100.000. Het werd tenslotte de uitgaveschaal 1:200.000, maar de kaart komt inderdaad gereed in de geplande periode van vijf jaar. Omdat in het zuidelijk deel van het koninkrijk opstand uitbreekt nemen de opnemers – de kolonel J.E. van Gorkum (officier van de Militaire Verkenningen) en de geoloog professor J.G.S. van Breda, hoogleraar aan de Hogeschool van Gent – het materiaal mee naar Leiden, waar de kaart tussen 1833 en 1840 in zeven bladen gedrukt wordt. Ze zijn echter nooit, waarschijnlijk eerst vanwege de oorlogstoestand en na de vrede vanwege het feit dat België zelf met geologische opnames begon, aan België ter beschikking gesteld. Een andere reden daarvoor kan zijn dat de inzichten met betrekking tot de vormgeving van thematische kaarten zich langzamerhand wijzigden. Want, eigenlijk om dezelfde reden als geldt voor de kaart van De Bouge in deze collectie gedigitaliseerde kaarten, men is nauwelijks in staat de thematische informatie van de kaart af te lezen. Dat komt weer omdat men te ambitieus was en teveel informatie in de kaart heeft willen opnemen. In de legenda, die linksonder op het blad Chimay is ingetekend, ziet men dat er meer dan vijftig verschillende puntsymbolen worden gebruikt om vindplaatsen van mineralen mee aan te geven dan wel de beginnende industrie in dit gebied. Op zich is de thematische informatie redelijk duidelijk aangegeven, maar hij wordt bijna onzichtbaar wanneer hij met de topografische informatie, met schrapjes en bossignaturen, wordt gecombineerd. Zie: Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland, p. 249-250 Bestaat uit: de bladen Oostende (1840), Yperen (1840), Brussel (1834), Luik (1834), Bapaume (1834), Chimay (1833, met legenda: Verklaring der teekens, die in deze kaart voorkomen met haare plaatselijke benamingen), Luxemburg (1833) Bijlageblad: Verdeelings-blad der Geologische en mineralogische kaart van een zuidelijk gedeelte der Nederlanden, schaal [ca. 1:515.000], 52 x 65 cm Bapaume (als inzetkaart, 10 x 17 cm, in de kaart van het triangulatienet, schaal [ca. 1:515.000], welke is getiteld: Algemeene kaart der fundamenteele of hoofddriehoeken getrokken over de Zuidelijke provincien van het Koningrijk der Nederlanden, tevens aanwijzende de verdeeling der bladen van de voor de Militaire als Civile dienst ingerigte Choro-Mineralogische en algemeene Hydrographische kaart van een gedeelte dezer genoemde provincien op de schaal van 1 el voor 200 000 ellenVertaal
LocatieUniversiteitsbibliotheek UtrechtVertaal
SignatuurKAART: *VIII*.E.g.26 (Dk39-15)Vertaal