Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleNieuwe kaarte vertoonende den geheelen Alblasserwaardt met de Vyf Heeren Landen samen groot 33110 mergen Translate
AuthorVries, Abel de,Translate
TypeMapTranslate
Edition[2de staat].Translate
Scale Schaal [ca. 1:95.000].Translate
Region Alblasserwaard.Translate
Imprint[Dordrecht] : Joannes van Braam excuditTranslate
Year[ca. 1740]Translate
Techniquekopergrav. Translate
Size31 x 44 cm Translate
AnnotationTweede staat (eerste staat verscheen in 1726). Inzet: Ingebroken dyk tot Kedichem gepeylt den 17 February anno 1726. Legenda: A-Q. Met 2 schaalstokken (Zuyd-Hollandsche Roeden, Duytsche Mylen). ex. *VIII*.B.k.8a: in kleur, voorzien van aantekeningen in manuscript, o.a. "Verdeeling in drie regterlyke kantons met de volksmenigte", en aan bovenrand "Het vijfde regterlijke Arrondissement der Provincie Zuid-Holland verdeeld in 3 kantons" (totale afmeting 49 x 46 cm). Translate
CommentDeze kaart is een verkleining van de vierbladige overzichtskaart van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard uit 1681. De schaal van deze verkleining is ongeveer 1:100.000 en er zijn vier staten van de koperplaat bekend. Het betreft hier de tweede staat uit circa 1740, waarbij in de titelcartouche melding wordt gemaakt van de waterstaatkundige ingrepen bij de Merwede in het jaar 1738. Verschillen met de eerste uitgave zijn onder andere de anderhalve kolom met letters (A tot en met Q), die rechts van de titelcartouche aangebracht zijn. Deze letters verwijzen naar diverse ruimtelijke elementen in de Biesbosch en worden in de kolom nader verklaard. Daaronder bevinden zich restanten van dijkdoorbraken en waterstaatkundige verbeteringen. Een tweede opvallend verschil is dat de grote sokkel met enkele schaalstokken van de eerste uitgave verdwenen is. In plaats daarvan is de al eerder genoemde Biesbosch bij gegraveerd. De kaart biedt een mooi overzicht van de waterhuishouding en de rijkdom aan poldermolens in het gebied. Vele jaartallen herinneren aan vaak dramatische dijkdoorbraken in het verleden.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 209 (Dk42-3)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate