Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleRecepten ;Translate
TypeManuscriptTranslate
Year[ca. 1560]Translate
Size211 x 154 (185 x 120) mm. Translate
NoteTussen p. 21-22 bevinden zich nog 2 ongenummerde pagina'sTranslate
AnnotationEdities in druk: P. 35-41: Johannes Conincks instructies voor vroedvrouwen uit de zestiende eeuw / door W. L. Braekman. - In: Volkskunde ; jg. 88(1987), p. 120-130; P. 103-122: Johannes Conincks Cirurgia of Hantgewerck int lichame der menschen / ed. Willy L. Braekman . - (Scripta 14). Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. Hattem C 3. Jansen-Sieben H200 Perkamenten band. R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989. p. 346-347. 20121129. Translate
CommentBevat o.a. recepten, medische recepten, traktaten over de pokken, uroscopie, obstetrie en chirurgie, wonderdranken. Op p. 93 wordt ene Johannes Coninck genoemd. Het is niet duidelijk of dit de auteur of slechts de copiist is.Translate
CommentIncludes recipes, medical recipes, texts on the smallpox, uroscopy, obstetrics and chirurgy, magic potions. On p. 93 is referred to one Johannes Coninck. It is uncertain whether he is the author or merely a copyist.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs Hattem C 3Translate