Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleThresoor der zeevaert, inhoudende de geheele navigatie ende schip-vaert van de Oostersche, Westersche ende Middellantsche Zee, met alle de zee-caerten daer toe dienende. Insghelijcks het oude vermaerde lees-caertboeck van Wisbuy vermeerdert, ende van ontallijcke fauten en valsche coersen ghesuyvert. Mitsgaders de streckinghe van Ruslandt, ende inde Witte-zee tot Ombay in Laplant. Ende oock de streckinghe van de Middellantsche oft Levantsche Zee, door de griecxsche eylanden tot Trapezonde in Asien Translate
TypeBookTranslate
ImprintGedruckt 't Amstelredam, by Cornelis Claesz. op 't VVater, in 't Schrijf-boeck, voor Lucas Iansz. VVaghenaer,Translate
Year1596.Translate
Techniquezee-krt. in hsn. met de hand ingekleurd buiten de tekst, met de hand ingekleurde hsn. binnen de tekst. Translate
Size23 x 31 cm. Translate
AnnotationAlle kaarttitels in Nederlands en Frans. Atlantes Neerlandici, IV, Wag 17, p. 508 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: P qu 509 (Rariora)Translate