Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleCollectanea varia Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht],Translate
Year[ca. 1600-ca. 1623]Translate
Size192 x 145 (155 x 99) mm. Translate
AnnotationVoor gedrukte editie van: "Oorspronck, beginsel ende voortganck etc. van het convent int Geyn buyten Utrecht, bijeen vergadert door Jo. Buysling pater aldaer" zie de uitg. van L. G. Visscher. - Utrecht : Van der Monde, 1843. Fol. 1-9. Van Onser Vrouwen broerschap tot de Predicaren binnen Utrecht (1392-1568) -- Fol. 12-14. De Ciganis quos Heydenen vocamus -- Fol. 15-16. De donis pontificum Rom. -- Fol. 17. Fides violata et vindicata -- Fol. 22. De Tyberis inundatione -- Fol. 26. De fame & peste -- Fol. 28. De die natali -- Fol. 30. De piscibus fossilibus -- Fol. 32. De ciconeis -- Fol. 34. De pugna Gallorum Gallinac. : [brief van E. Puteanus aan Daniel Heinsius] -- Fol. 38. De publicanis et foeneratorib. -- Fol. 40. De principum occisoribus -- Fol. 42. De infelici proditorum exitu -- Fol. 44. De superstitione cucullae -- Fol. 46 De expiatione caedis -- Fol. 49. De noctividis -- Fol. 49v-53. Memorie van meest de goodscameren ende provens binnen Utrecht, 1620 -- Fol. 64-70. Epistolae Jos. Scaligeri ad Nic. Puppinck et Du Pui (1580-1588) [laatstgenoemde in het Frans] -- Fol. 70-92. Epistolae Jani Dousae ad Lamb. van der Burch (1582-1583) -- Fol. 93v. Epistola Er. Puteani ad Gisb. Lapp (1623) -- Fol. 96-105. Oorspronck, beginsel ende voortganck etc. van het convent int Geyn buyten Utrecht, bijeen vergadert door Jo. Buysling pater aldaer 1594 -- Fol. 111. De medicis -- Fol. 113v. Vuyt de resolutien vanden Capittele van Oudemunster tUtrecht -- Fol. 117-120. Lantcommanduren vanden duytschen huyse binnen Utrecht -- Fol. 121-122. De Barnoldo fundatore eccles. S. Petri et S. Joannis Trajec. Maur. Neoclesiani carmen. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1251 (Hs 7 E 10). Bevat ook onderdelen in het Nederlands en het Frans. Perkamenten band. B.A. Vermaseren, 'De werkzaamheid van Janus Dousa Sr. (+ 1604) als geschiedschrijver van Holland', in: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 69 (1954), p. 49-107. p. 73-81 (tekstuitgave van fol. 77v-84r), 96-103 (tekstuitgave van fol. 84v-90v). Translate
CommentVerzameling van afschriften van verschillende bronnen, teksten en brieven.Samengesteld en geschreven tussen ca. 1600 en 1623 door Arnoldus Buchelius.Translate
CommentCollection of copies of various sources, texts and letters. Compiled and written by Arnoldus Buchelius between c. 1600 and c. 1623.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: Hs 7 E 10Translate