Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBepalingen, regelende het in werking treden van het bij de wet van 3 Maart 1881 (Stbl. no. 35) vastgestelde wetboek van strafrecht en den overgang van de oude tot de nieuwe strafwetgeving, alsmede om overeenstemming te brengen tusschen de bestaande wetten en het nieuwe wetboek : wet van 15 April 1886 (Stbl. no. 64), gewijzigd bij de wet van 19 April 1886 (Stlb. no. 92).Translate
TypeBookTranslate
Imprint's-GravenhageTranslate
Year1886.Translate
Sizein-8. Translate
AnnotationOfficieele uitgave. Ook beschikbaar in microvorm. Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate