Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleFriesche lust-hof, beplant met verscheyde stichtelijcke minne-liedekens, gedichten, ende boertige kluchten.Translate
AuthorStarter, Jan Jansz,Translate
TypeBookTranslate
EditionDen 2den druck op nieuws verm. ende verb., met verscheyden dichten ende liedekens ... : Mitsgaders oock noch verm. ende verc╠žierd met schoone kopere fig., ende by alle onbekende wysen de noten.Translate
Imprintt'Amstelredam : voor de weduwe van Dirck Pietersz. VoscuylTranslate
Year1623.Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-4 obl. Translate
Notep.161 t/m p.170 ontbreken.Translate
AnnotationMet gegrav. portr. (J.J. Starter), titelplt, pltn (gegrav. door J. vande Velde) en muz. Bevat ook: Kluchtigh t'samen-gesang van dry personagien. Kleerkoper (Starter) p.31-2 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: Z qu 91 (Rariora)Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate