Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleVerhandelingen van allerlei ziektens van 't rundvee, schapen, varkens &c. alsmede van de waare zitplaats van de droes der paarden, en middelen om daar in te voorzien &c. : waar by nog komt bedenkingen en raad nopens de sterfte van het rundvee... in 't jaar 1713 ... met de middelen daar tegen ... Translate
TypeBookTranslate
ImprintIn 'sHage : by Ottho van TolTranslate
Year1762.Translate
Techniqueill. Translate
Size8-o. Translate
AnnotationVerhandelinge over de waare zitplaats van de droes der paarden, en de middelen om daar in te voorzien, is een vert. door M. E. Westerwyk van Traité sur le véritable siège de la morve des chevaux, et les moyens d'y remédier door Étienne Guillaume Lafosse. Translate
CommentI. Remedie voor Koeyen, Paarden, Scba* pen.Varkens en diergelyke Beejten. Pag. i II, Een andere Jcboone Remedie tegen de Krankheid der Becjien. ° 4 III. Voor een Beeft dat Luizig is. 17 IV. Tegen een gezwollen Hals. 20 V. Een beproefde Remedie tegen het Longe- vuur. 21 VI. Nog een Remedie voor Koeyen, die Ziek zyn, en die men niet meet wat haar jchort. 22 Vil, Een Remedie voor de Schurft. 23 VIII. Foor een Paardt dat de Droes heeft. 24 JX. Remedie voor de Varkens. 27 X. Een waarachtige, Natuurlyke en zeer noodige Raadt tegen de Razerny aan Menfchen en Beejten , verfchydemaal beproeft, en goed gevonden. 28 XI, Hoe men geheet en Beejten zal belpen , en die Kruiden ingeven. 31 XII. Nog eenige Aanmerkingen omtrent de Befmettelyke ziekte der Runderen, en Middelen ter Genejing van dien, f00 als dejelve aan veele een feer geluckig ge? volg gehad hebben &c. 33Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberODA 5674Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate