Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleKort begrip van hulpmiddelen ter genezing van eenige kwalen van paarden, koebeesten, schapen en zwynen Translate
TypeBookTranslate
ImprintZwolle : Tijl,Translate
Year1809.Translate
Size17 cm. Translate
Comment"K W A L E N. 1 Voor een Paard dat ongesteld is, en men zelve niet weet wat de Kwaal is 2 Voor een Paard dat geen genoegzamen afgang heeft. 3 Voor een Paard dat geen afgang heeft. 4 Maar voor een Paard dat gaan afgang heeft, c:j brauaig of bitsig is van bmaen. , 5 Een ander. ö K listteer voor een Paard. 7 Voor een Paard dat d«n gewonen Droes heeft v of dat zyn gewoon Vocaer niet' wil eten. 8 Een ander, 9 Nog een srsder, ' ie ZéU tegen den gewonen Droes. j i Voor een Paard dat den kwaden Droes heeft. *2 Zalf regen den kwaden Droes. 13 Voor eeó Paard dat Wonnen heift. 14 Voor een Paard' om goed adem te balen,' ' dat dejnpig ,s of boMt e;) raeei andKe Ziek. ten vaa Uicp aard. 15 VoorJS Voor een Paard dit vervangen of ftyf is. 16 Voor eer» Paard dat de Pleuris heelt il Voor een P*ard dat Kolyk of üuikpyn heefu 18 Voor een Paard dat niet Pisfen kaa, 10 Een ander. 02 Nog een ander. ai Vóór een Paard dat Bloed pist. at Voor een Paard dat ie hard gereden is» of boven zyn kracht heeft getrokken. 83 Voor een Paard dat het zoo genoemde Lont- vuur of ontfteking in de Long heeft, en wel by*onder voor 't galachtige. 24 Voor een Paard da,t vergif of veeren in 'ï lyf heeft gekiegen 25 Voor een Paard dat de Varen heeft. «6 Voor een Paard dat aan de Long, Lever, Milt of Nieten gekwetst il, 27 -Voor een Paard dat te veel of te fterk afgang heeft. 28 Voor een Paard dat de Koorts heeft. 29 Voor een Pïard dat Hoofdpyn heeft, 30 Voor een Paard dat Oogkwalen heeft. 31 Voor een Paard daiongen.akin dan mond heeft. 32 Voor een Paard dat de klem in den mond heeft, 33 Voor een Paard dat de uitwendige Wormen heeft. 34. Voor een Paard dat Schurft is 33 Voor een Paard dat Boeglammig is» of zich VStboegd heeft, anderen noemen het verrukken. 35 Voor 36 Voor een Paard tegen eerige Accidenten weN ke ontdaan zyn uit verwrikking, verftuiking of anderszins. 37 Voor een Paard tegen allerlei opene Wonden. 38 Yoor een Paard dat inrottende en Hinkende Wonden heeft. 39 Voor een Paatd om de vliegen van de Won- den te houden. 40 Voor èen Paard om het bloeden te beletten by allerlei Kwetfuren. 41 Voor een Paard dat, door het Zadel of eenig ander getuig, gedrukt is 42 Voor een Paard tefcen vele Gezwellen, waar dezelve ook zyn. 43 Voor een Paard om een Gezwel te doen ryp worden. 44 Voor een Paard dat de Spatten of Overhoe- ven heeft, of Överkooc iit 45 Voor een Paard dat Moekvoeten heeft. 46 Voor een Paard dat zich op ds kroon van ds voet getrapt heeft, 47 Voor «en Paard dat vernageld i's, fpykers 9 {lias, of iets anders in de Voet heeft. 48 Voor een Paard dat Wratten beeft. 40 Voor een Paard dat een fcheur in de Bulk of Liezsn heeft, so Voor e2n i>a'm' dat Luizen heeft. 51 Voor een Paard dat de Kram in het Been, o£ Beenen heeft. 52 Voor een Merrie-Paard dat niet van de Heagst wil houden. 53 Vooï 53 Voor een Merrie Paard dat niet HengfUg wordt» 54 Voor een Paard dat niet groeit 55 Hulpmiddelen voor Kc;e Basten en Osfen,^ 56 Remedie voor Beesten. 57 Voor esn B,east dat Ziek is, en men zelve niet weet wat da Kwaal is, 5S Voor een Beest dat Teuws is, of niet wil eten. 59 Voor een Beest dat het lyf zwelt of luchtig tèt Go 'Voor een Beest dat veel Kucht of Hoest öi Voor een Beest dat het venyn of vii'ègendö wraaig heeft. 6ï Voor een Beest dat niet kan Pisfen 63 Voor een Beest dat Bloed Pist, of zooge- noemde Rode Meest heeft; anderen .""ceificn het Weer Weide 54 Voor esn Koe die met het'vuil bïyft fta«i, of daar htt vuil niet af wil, ' ' ""65 Voor een Koe die gekalfd heeft. 66 Voor een Koe die Na-perfing of Navlagen heefj vaö het KalvöB. ' 67 Voor eea Koe die de Melk ""niét wil laten fchjecen. 6$ Vsor een Koe die bafideh heeft van binndH, waar door verhinderd wordt om haai vracht voo.-t te brengen, anderen noemen net Itrifc. buileD. m diktens te verdry ven, hei zy door rtootcn. fchoppen of. uit andere oor. 2skcn voortgekomen. £8 Voor een Beest om een gezWSl te dosa ryp worden. 89 voor een, Be;«t in altorlei opena Wouden. go Voor een Beest dat inrottende en ftïnkendd Wonden heeft. 91 Voor een Beest tegen de vliegen by opent»' Wondcn• qi Om een Koe Beest, droog te maken dat het gera Melk meer zal gevers» 93 Voor c«n Bwst om het bloedfa te btletiait by a!ierl«i Kwetfuren §4 Kiltteer voor een Beest. ej5 Voor een Beest dat Wratten heeft $6 Voor een Beest dat een fcheur in de buik of liezen heeft, anderen noemen het de buik om*, zonken. 5>7 Voor een Koe die niet van de Bul wil houden, en dus wederom Varig of Bulscb wordt. 98 Voor een Koe die niet Varig, Vrolyk of. Bulseh worde j9 Hulpmiddelen voor Schapen. ïoo Behoed Middel voor Schapen tegen de Wrang. loi Voor Schaapen die het Ruit hebben of fchurft zyn, loe Voor Schapen die het ilimme Ruit hebben. 303 Voor een Schaap dat de Dol In het hoofd heeft 104 De overige Hulpmiddelen tot de genezing voor de Schaapen, kan men na zien op d« volgende No. voor de Beesten. ïo; Voor een Zwyn of Verken jo6 Voor een Zwyn dat vervangen of ftyf lï. 107 Voor een Zwyn dat de Wrang heeft, 108 Voor een Zwyn dat Jongen heeft. 109 Voor een Zwyn dat niet wil eten. jio Voor een Zwyn dat teuws is, of van bet eten is, en van iyn gewoon voeder niet gebtuikt. lil Voor Jonge Zwynen of anders genoemd Big» gen of Kiiien, die te veel afgang hebben» en dan doorgaands derven- 112 Voor een Zwyn dat geen afgang heeft. il 3 Voor een Zwyn dat niet pissen kan,Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberODA 5212Translate