Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleOver het witte paard : waarvan gesproken wordt in de Openbaring, kap. xix, en vervolgens over het Woord en zijnen geestelijken of innerlijken zin uit de Hemelsche Verborgenheden Translate
TypeBookTranslate
ImprintBryn Athyn, Pa. : Academy of the New Church,Translate
Year1916.Translate
Size23 cm Translate
NoteVert. van: De equo albo de quo in Apocalypsi, Cap: XIX. Et dein De Verbo & ejus sensu spirituali seu interno, ex arcanis coelestibus. - 1758. - Vert. door E. BargerTranslate
AnnotationTransl. into Dutch of: "De Equo Albo de quo in Apocalypsi, cap xix. Et dein de Verbo et ejus Sensu Spirituali seu Interno, ex Arcanis Caelestibus," Londini, 1758. Transl. by G. Barger. Translate
CommentOVER HET WITTE PAARD. 1. De Beteekenis van het Witte Paard kan men alleen door den innerlijken zin des Woords WETEN. 2. In de Profetische Boeken wordt het Paard dikwijls genoemd. 3. Waarom het Paard het Verstand van het Woord beteekent. 4. In de Oude Tijden was die Beteekenis bekend. 5. Het Witte Paard beteekent het Geestelijk Verstand des Woords. OVER HET WOORD. (UIT DE HEMELSCHE VERBORGENHEDEN). 6. Over de Noodzakelijkheid en Voortreffelijkheid van het Woord. 7. Dat het Woord niet wordt verstaan dan door hen die verlicht zijn. 8. dat het woord niet wordt verstaan dan door middel van de leer uit het woord. 9. Dat er in het Woord een geestelijke Zin is, die de innerlijke Zin genoemd wordt. 10. Dat de innerlijke Zin des Woords voornamelijk voor de Engelen is, en dat die ook is voor . de Menschen. 11. Dat er in den innerlijken of geestelijken Zin des Woords ontelbare verborgenheden zijn. 12. Dat het Woord door Overeenstemmingen ge- schreven is en dus door Voorstellingen. 13. Over den letterlijken of uiterlijken Zin des Woords. 14. Dat de Heer het Woord is. 15. Over hen, die tegen het Woord zijn. 16. Welke de Boeken van het Woord zijn. 17. Andere Dingen over het Woord. AANHANGSEL. Brief van s wedenborg, over de beteekenis van het Paard in het Woord, die berust op de overeen- stemming VAN HET NATUURLIJKE MET HET GEESTELIJKE, waarop ook berust de beteekenis der hlërogly- phen in Egypte. Aanbod van Swedenborg aan de Koninkl. Academie van wetenschappen te Stock- holm OM DIE HIËROGLYPHEN TE VERKLAREN.Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call number234 C 37 dl 12Translate