Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBreviloquium Sanctae Scripturae Translate
AuthorBonaventura,Translate
TypeManuscriptTranslate
ImprintUtrecht : Benedictijner-Abdij van S. Paulus?Translate
Year[ca. 1450-ca. 1475]Translate
Techniqueill. Translate
Size185 x 130 (123 x 88) mm. Translate
AnnotationBevat behalve Bonaventurae Breviloquium Sanctae Scripturae (fol. 1r-100v) ook: Bernhardi abbatis Liber de institutione morum et ordine vitae (fol. 101r-120r), Dominicus carthusianus Treverensis Tractatulus de vera oboedientia et filiis ejus (fol. 120v-140v). Liber de institutione morum et ordine vitae ten onrechte in dit handschrift toegeschreven aan Bernardus Claraevallensis. Fol. 120r is een afschrift van 119r (kol. 2, regel 25) en 119v. Voor beschrijving van maculatuur zie: Sacramentarium (fragment). Illustrations: Penwerkinitiaal met penwerkversiering in Zuid-Hollandse stijl. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 163. Binding note: Hs 163 (4 J 9). Contemporaine band, leer over houten platten, het voorplat blindgestempeld met ruitpatroon van diagonale dubbellijnen in een rechthoekig kader, in iedere ruit en halve ruit een stempel, ook in de marges van het kader, achterplat met twee diagonale dubbellijnen in rechthoekig kader van dubbellijnen, resten van twee klampsluitingen, klavieren, rug is vernieuwd. [P.A. Tiele], Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 49. J. Deschamps, 'Middelnederlandse vertalingen en bewerkingen van werken van de kartuizer Jacobus van Gruitrode', in: Hulde-album Dr. F. van Vinckenroye. Hasselt 1985, p. 67-81. p. 69 nt. 5. K. Gamber, Codices Liturgici Latini antiquiores. Sec. ed. aucta. Pars 2. Freiburg 1968. (= Specilegii Friburgensis Subsidia 1,2). nr. 1386, p. 522-523. J. Gumbert, 'Handschriften in de bibliotheek van het Paulusklooster', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen en K. van Vliet. Hilversum 2012, p. [91]-102 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). p. 195. A. Hulshof & M.J. Schretlen, De kunst der oude boekbinders. XVde en XVIde eeuwsche boekbanden in de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek. Utrecht 1921. p. 6. B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). p. 115 nt. 54, 116, 150, 164, afb. 9 op p. 136. F. Ketner, 'In Utrecht gebruikte en geschreven oude handschriften', in: Jaarboekje ""Oud-Utrecht"" (1953), p. 43. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 28 nr. 101, afb. 469. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 4 J 9Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate