Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBreviarium (Collectarius)Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[Utrecht?] : [Kapittel van Ste Marie?]Translate
Year[ca. 1140-1160]Translate
Techniqueill. Translate
Size275 x 190 (215-145) mm. Translate
AnnotationDatering: midden 12de eeuw. Bevat ook litanieën, bezweringsformules en gebeden. Het handschrift wordt in de catalogus van Tiele-Hulshof en het MMDC een breviarium genoemd, maar is in feite een collectarius. Zie het artikel: G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer Sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2, p. 277- 312. Illustrations: Randversieringen, gedecoreerde initialen, rubricering. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 424 (Hs 5 C 5). Volgens ex libris afkomstig uit het Kapittel van Ste Marie. Mogelijk is het handschrift daar ook vervaardigd. Schapenleer (19de eeuw) over originele, middeleeuwse houten platten. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. p. 142. Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. p. 65. Utrecht tussen kerk en staat. Onder red. van R.E.V. Stuip & C. Vellekoop. Hilversum 1991. P. 231. M. Breij, Sint Maarten schutspatroon van Utrecht. Utrecht 1988. P. 44. J.F.H. de Loos, Duitse en Nederlandse muzieknotaties in de 12e en 13e eeuw. Dissertatie Universiteit Utrecht. [Utrecht] 1996. p. 86f. I. de Loos, 'Plange quasi virgo. An Archaeological study of the Utrecht responsory tradition', in: The Di Martinelli Music Collection. Musical Life in Collegiate Churches in the Low Countries and Europe. Chant and Polyphony. Colloquium Proceedings 1997-1998. Eds. B. Bouckaert & E. Schreurs. Leuven 2000, p. 169-191. (= Yearbook of the Alamire Foundation 4). p. 174, 187. J.H. Gallée, 'Drente, Apeldoorn, Deil, Malsen, Striland, Zelhorst', in: Nomina geographica Neerlandica 2 (1892) p. 152-153 (uitgave van fol. 182v). G. Gerritsen-Geywitz, 'Kaarsvet en kerkwijding', in: Rapiarijs. Een afscheidsbundel voor Hans van Dijk. Onder red. van S. Buitink, A.M.J. van Buuren & I. Spijker. Utrecht 1987, p. 45-47. (= Ruygh-bewerp 16). p. 47. G. Gerritsen-Geywitz, 'Die Chorbücher des Utrechter Marienkapitels aus kodikologischer sicht', in: Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 53 (2003) 1-2, p. 277- 312. p. 277, passim. J.P. Gumbert, 'Het Kapittelboek van de Utrechtse Mariakerk', in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 6 (1999), p. 31-47. p. 35. E.A. Overgaauw, Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège. Etude sur le développement et la diffusion du Martyrologe d'Usuard. Dissertatie Leiden. s.l. 1990. p. 32, 317. K. van der Horst, Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue. Maarssen / 's-Gravenhage 1989. p. 3 nr. 3, afb. 28-36.K. Vellekoop (Ed.), Liber ordinarius Sancte Marie Traiectensis. The Ordinal of St Mary's Church, Utrecht (Ms. London, British Library, Add. 9769). Ed. by K. Vellekoop. Delft 1996. (= Documenta et archivalia ad historiam musicae Neerlandicae 6). p. 17. W.C.M. Wüstefeld, Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent. Zwolle 1993.p. 217 nt. 10. B. Jaski, 'Een codicologische queeste naar de oudste handschriften en handschriftfragmenten uit de bibliotheek van de Paulusabdij', in: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Red. H. van Engen & K. van Vliet. Hilversum 2012, p. 103-169 (= Middeleeuwse studies en bronnen 130). p. 105 nt 15, p. 126 nt 106. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 C 5Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate