Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHorologium aeternae sapientiae Translate
AuthorSuso, Henricus,Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[S.l.]Translate
Year[1400-1500]Translate
Size212 x 145 mm. Translate
AnnotationRetro-invoer handschriften UB Utrecht. Bevat ook: De laudibus beatae Mariae Virginis / Vincentius Bellovacensis ; Invectio Christi in religiosum negligentem. Kopiïst is Jan de Test van Emmerik. Te citeren als: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 291 (Hs 5 E 14). Geconfisqueerd ca. 1794 door de Franse bezettingstroepen in Limburg en herontdekt in Maastricht in 1839. P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 94. A.J. Flament, Catalogus der Stadsbibliotheek van Maastricht, bewerkt vooral als 'Bibliotheca Limburgensis', I. Maastricht 1888-1894. P. LV nr. 434. A. Hulshof, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Traiectinae. II. Traiecti ad Rhenum 1909. P. 38. J. Deschamps, 'De herkomst van het Leidse handschrift van de Sint-Servatiuslegende van Hendrik van Veldeke', in: Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis 12 (1958). P. 69. H. Wouters, Catalogus van de tentoonstelling 'Van pen tot pers'. Middeleeuwse handschriften en oude drukken uit Maastricht. Tent. cat. Bonnefantenmuseum. Maastricht 1962. Nr. 34. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene druk. P. 204, 209, 239 (fol. 1-108). Monnikenwerk. Tent. cat. Kritzraedthuis, Sittard, 8 dec. 1984 - 6 jan. 1985. Sittard 1984. Nr. 14. J.M.M. Hermans, 'Elf kisten boeken uit het gouvernementsgebouw te Maastricht. Lotgevallen van de Limburgse handschriften en oude drukken, gevonden in 1839', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, I. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987. P. 121-123, 138. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 E 14Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate