Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleBienboec Translate
AuthorThomas,Translate
TypeManuscriptTranslate
Imprint[S.l.]Translate
Year[1400-1500]Translate
Techniquepen-flourished initial Translate
Size207 x 140 mm. Translate
AnnotationPreliminary title. Second Dutch translation of Thomas Cantimpratensis' Liber apum. Cite as: Universiteitsbibliotheek Utrecht Hs. 1017 (Hs 5 F 21). P.A. Tiele, Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Universitatis Rheno-Trajectinae. I. Trajecti ad Rhenum / Hagae Comitis 1887. P. 247. W.A. van der Vet, Het Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen. Dissertatie Leiden. 's-Gravenhage 1902. P. 417-418, p. 427-447. D. van Heel, Tertiarissen van het Utrechtsche kapittel. Utrecht 1939. (= Archief van het aartsbisdom Utrecht 63). P. 342. S.G. Axters, Bibliotheca dominicana Neerlandica manuscripta 1224-1500. Louvain 1970. (= Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique 49). P. 107. G. De Smet, 'Modertale - materna lingua', in: Gedenkschrift für William Foerste. Köln/Wien 1970. P. 140. J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. Leiden 1972. Tweede herziene dr. P. 191. A.J. Geurts, 'Boekenbezit in Zutphen vóór 1600. Een eerste verkenning', in: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag, III. Onder red. van E. Cockx-Indestege & F. Hendrickx. Leuven 1987, p. 31-50. p. 43. R. Jansen-Sieben, Repertorium van de middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989. P. 465-466, nr. U260 (fol. 1-170). S. Folkerts, Voorbeeld op schrift. De overlevering en toe-eigening van de vita van Christina Mirabilis in de late middeleeuwen. Dissertatie Groningen. Hilversum 2010. P. 220, nt. 356. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberHSS: Hs 5 F 21Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate