Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
>Georeferences
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleNieuwe kaart van het eiland Walcheren : zynde het vermakelykste gedeelte van het graafschap van Zeeland zeer naauwkeurig afgedeelt in de iurisdictien der steeden en districten der dorpen en heerlykheden.Translate
TypeMapTranslate
Imprintte Amsterdam : by de Wed. Ottens en Zoone,Translate
Year[ca. 1720]Translate
Techniquekopergravure. Translate
Size46 x 52,5 cm. Translate
AnnotationLegenda? Met schaalstok (1000 Bloysche roeden maeckende een halve gemeene Duytsche mijle). Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberKAART: Moll 113c (Dk41-9)Translate