Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHet mikroskoop gemakkelyk gemaakt, of gemeenzaame beschryving, van allerley werktuigen, die men gebruikt om zeer kleine diertjes en andere voorwerpen, klaar en duidelyk, vergroot zynde, te beschouwen; met al het gene daar toe behoort : vervolgd met een berigt van de verbaazende ontdekkingen, die door middel van vergrootglazen gedaan zyn Translate
TypeBookTranslate
Imprintte Amsterdam : by de erven van F. Houttuyn,Translate
Year1778.Translate
Techniqueill. Translate
Sizein-8. Translate
Annotation*-2* 8 3* 2 A-2I 8. Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Leiden in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberU-MUS: C 23 BAK 5#OUDTranslate