Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleHedendaagsche historie van, en reis-boek door Italien. : Vervattende eene naauwkeurige beschryving van den tegenwoordigen staat, zoo van het land zelve, deszelfs zeeden en gebruiken, regerings-wyze, handel, huishoudelyk weezen, oudheden, enz. als byzonder der nutte konsten en weetenschappen. Translate
TypeBookTranslate
ImprintTe Amsterdam, : by Martinus de Bruyn,Translate
Year1779.Translate
Techniqueill., krt. Translate
Sizein-8. Translate
AnnotationColofon in dl.4: Gedrukt te Utrecht, : by Joh. Jos. Besseling. Bevat ook in dl.1: Naamlyst van Italiaanschen en anderen meest zeldzamen en kostbaare boeken, waarvan verscheiden in dit werk gemeld worden, en die by den uitgever J. van Schoonhoven en comp. te bekomen zyn (18 p.). Titel is gedigitaliseerd voor de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberMAG: T OCT 405Translate