Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleJ. Blaeus grooten atlas, oft werelt-beschryving, in welcke 't aerdryck, de zee, en hemel, wort vertoont en beschreven : eerste deel des aerdkloots-beschryving, inhoudende de afbeeldingen en beschryvingen der landen op het aerdryck.Translate
AuthorBlaeu, Joan,Translate
TypeBookTranslate
Region Amerika.Translate
ImprintT'Amsterdam : By Joan BlaeuTranslate
Year1648-1665.Translate
Techniqueill., krt. Translate
AnnotationNederlandse tekst met ruim 600 kaarten en prenten. Variant van de ondertitel: Aerdkloots-beschryving, welck is het eerste deel der vertooningen en beschryvingen van de gantsche wereld. Achter in elke band bevindt zich een register van landkaarten. Uitgegeven met: Toonneel der steden van de Vereenighde Nederlanden / uytgegeven by Joan Blaeu. - [ca. 1651]. Uitgegeven met: Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden / uytgegeven by Joan Blaeu. - [ca. 1651]. Uitgegeven met: Pedemontium florentissimum Italiae Latus ex Corn. Tac. / apud Haeredes Ioannis Blaeu. - 1682. Imprint: Uytgegeven t'Amsterdam, By Joan Blaeu, 1648 [-1665]. Illustrations: handgekleurde kaarten en prenten (diepdruk / intaglio printing). Eerste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat de landen onder de noordpool, en de noorderdeelen van Europa. -- 1664. -- 1 band (90 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, I. stuk, Noordpool en noorderdelen van Europa. -- Dit deel beslaat de gebieden Arctica en Noord-Europa (Noorwegen, Denemarken, Sleeswijk, Zweden, Rusland en Polen). Tweede stuck der aerdrycks-beschryving, 't welck vervat Duytslandt, en d'aengegrensde landtschappen. -- 1664. -- 1 band (107 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, II. stuk, Duitsland en aangrenzende ryken. -- Titel op omslag: Hoogh ende Neder Duytslant. Derde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat de Nederlanden. -- 1664. -- 2 delen in 1 band (65 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, III. stuk, Koniglyke Nederlanden. -- Deel 1: 't Konincklyck Nederlant (38 kaarten), deel 2: 't Veree- nighde Nederlandt (27 kaarten). Vierde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Engelandt. -- Amsterdami : apud Iohannem Blaeu, 1648. -- 1 band (58 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, IV. stuk, Engeland. -- Titel op omslag: Engelant. Vyfde stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Schotlandt en Yrlandt. -- Amstelaedami : apud Ioannem Blaeu, 1654. -- 1 band (55 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, V. stuk, Schotl. en Yrland. -- Titel op omslag: Schotlant en Yerlant. Seste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Vranckryck. -- [Amsterdam : Joan Blaeu, ca. 1664]. -- 1 band (66 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, VI. stuk, Vrankryk. -- Titel op omslag: Vrancryck, Spaengien [sic]. -- Zie voor Spanje het 8e stuck. Sevende stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Italien en Griecken. -- [Amsterdam : Joan Blaeu, ca. 1664]. -- 1 band (67 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, VII. stuk, Italien en Grikenl. [sic]. -- Titel op omslag: Italien. Achtste stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Spaenjen, Africa en America. -- T'Amsterdam : in de druckery van Joan Blaeu, 1665. -- 3 delen in 1 band (64 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, VIII. stuk, Spanjen, Afrika en Amerika. -- Deel 1: Spanjen (28 kaarten), deel 2: Africa (13 kaarten), deel 3: America (23 kaarten). Negende stuck der aerdrycks-beschryving, welck vervat Asia, en Sina, in 't selve gelegen. -- 1664. -- 2 delen in 1 band (28 kaarten). -- Rugtitel: Atlas, J. Blauw, IX. stuk, Asia en China. -- Titel op omslag: China. -- Deel 1: Asia (11 kaarten), deel 2: Sina (17 kaarten). Krogt, P. van der, KAN 2:621> 2:223 Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call number*VIII*.A.a.44 Rar LkTranslate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate