Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGenerael register van alle de placaten, ordonnantien, resolutien, statuten, en edicten, begrepen in de vier deelen van het groot placaet-boeck. : Vervattende I. Den korten inhoudt van de stucken en saken soo als de selve vervolgens in yeder deel te vinden zyn, II. Een register over de vier deelen gestelt op de letter van het ABC, III. Een register op de jaren en datos volgens den tydt. : Met aenwysinge van de folien op welcke de selve in yeder deel uytgedruckt staen. : Alles tot gemackelijck gebruyck van het groote werck.Translate
TypeBookTranslate
ImprintIn 'sGravenhage : by Paulus Scheltus ...,Translate
Year1706.Translate
Sizein-2. Translate
Noteongepagineerd register bij: Groot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de doorluchtige, hoogh mog. heeren Staten Generael Vereenighde Nederlanden ende vande ed, groot-mog. heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ed. mog. heeren Staten van ZeelandtTranslate
AnnotationA-2H 4 2I 2. STCN 852811926 Titel is gedigitaliseerd voor de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberJBRAR:FOL.47bTranslate