Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleGroot placaet-boeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de ... Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ende van de ... Staten van Hollandt en West-Vrieslandt, mitsgaders vande ... Staten van Zeelandt ... Translate
TypeBookTranslate
ImprintIn 's Graven-hage : By de weduwe, ende erfgenamen van wylen Hillebrandt Iacobsz van Wouw ...,Translate
Year1658-1797.Translate
Techniqueillustraties Translate
Sizein-2 Translate
AnnotationI. 1658. II. 1664. III. 1683. IV. 1705. V. 1725. VI. 1746. VII. 1770. VIII. 1795. IX. 1796. [X.] Repertorium/Register. 1797. Het vervolg op het 'Groot placaet-boeck' in 5 dl. uitgeg. door G. Luttenberg, te Zwolle 1837-39. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberTHO: WRT 47-353Translate