Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat

More >List of digitized titles
>Feeling lucky
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleDialogus, oft t'samensprekinghe tusschen eenen Spaensch-ghesinden peysmakere ende eenen goeden patriot ofte liefhebber des vaderlants : waerinne: de tyrannye der Spaengiaerden claerlijck voor ooghen ghestelt wort, tot waerschouwinghe van alle de gheunieerde Provincien, ende in sonderheyt der stadt van Antwerpen.Translate
TypePamphletTranslate
Imprint[S.l.] : [s.n.],Translate
Year1584.Translate
Techniqueill. Translate
Size20 cm. Translate
AnnotationOndertekend: Uut wellust coemt pijne. I. M. Van Someren 106 Translate
LocationUtrechtTranslate
Call numberPamflet UB 106Translate