Options

View Zoom

Fulltext
 Document as PDF
Additional information >Full view of record
>Library catalogue
>Document in Worldcat
More >List of digitized titles
>Recently digitized
>Feeling lucky
>IIIF
>Contact
Loading ...
- Item info -
TitleAntwoorde op de valsche beschuldiginghen door een zeker ghesworen vijandt der Ghereformeerde religie, onder den titel ofte name van de Iustificatie van Leyden ... Midtsgaders de Verantwoordinghe van den dienaer, ouderlinghen en̄ diaconen der kercke tot Leyden, naer het wt-gheven van de Justificatie ghestelt ...Translate
TypePamphletTranslate
ImprintTot Rotterdam, : by Jan van Waesberghe ...Translate
PlaceRotterdamTranslate
Year1598.Translate
Sizein-8. Translate
Note[lxxv] als [liii]Translate
AnnotationA-P⁸ Q⁴ (Q4 blanco). Drukkersmerk, motto: Literae Immortalitatem Parivnt. Hillerbrand 3318 Titel is geselecteerd voor digitalisering voor de Universiteit van Amsterdam in het kader van het Google Books-project. Translate
LocationUniversiteitsbibliotheek UtrechtTranslate
Call numberH oct 1321 dl 1Translate
All metadata as Marc21XMLOpen Marc21 XML in new window Translate